טיפול במשרתי קבע

משרד עורכי הדין צפורי, רכבי, הלפרין ושות' בעל ניסיון רב בייצוג משרתי צבא הקבע בהליכים שונים כנגד צה"ל. עורכי הדין של המשרד השפיעו במידה ניכרת על החקיקה ועל תקדימים שונים, בכל הנוגע לתנאי השירות וההעסקה של משרתי צבא הקבע.
 

ניהול הליכים לפי חוק שירות הקבע בצה"ל, התש"ע - 2010:

  • ערעורים בפני ועדת הערר על החלטת הגורם המוסמך בנוגע לתחומים שונים, לרבות: סיום שירות, שכר וזכויות נלוות לשכר.
  • ייצוג בערערים של משרתי צבא הקבע בהחלטת הגורם המוסמך ביחס להתרת התחייבות בגין הרשעה, הדחה, השעיה ואי-קידום בדרגה, בפני בית המשפט המחוזי לעניינים מנהליים.

ניהול הליכים לפי חוק שירות הקבע בענייני שכר וגמלאות:

  • ייצוג בפניות לרע"ן תשו"ג באמ"ש
  • ייצוג בערעורים על החלטות של רע"ן תשו"ג בפני בתי משפט השלום והמחוזי