עורך דין צבאי לכל תחומי המשפט הצבאי והצבאי-פלילי


ייצוג קצינים וחיילים במשפט הצבאי / פלילי:

 • ייעוץ וליווי בחקירות מצ"ח / חקירות הונאה / חקירות ימל"מ
 • ייצוג בשימוע בפני הפרקליטות הצבאית, בנסיון למנוע הגשת כתב אישום
 • ייצוג בדיוני מעצר
 • ייצוג בפני בתי הדין הצבאיים בכל מחוזות השיפוט
 • ייצוג בפני ביה"ד הצבאי לערעורים (בקרייה)
 • ייצוג בפני ביה"ד הצבאי המיוחד

 

ייצוג חיילים וקצינים ע"י עורך דין צבאי בנושאים הקשורים למשפט הצבאי:

 • הגשת בקשות לביטול הליכים משמעתיים לפרקליט הצבאי הראשי.
 • הכנת חוות דעת משפטיות עבור קצין השיפוט.
 • הגשת בקשות להמתקה בעונש לאלוף הפיקוד, שהינו ראש המחוז השיפוט הצבאי.
 • מתן ייעוץ בטרם הליך דין משמעתי.

ליווי וייצוג חיילים וקצינים בוועדות צבאיות שונות:

 • ייצוג בהליכי שחרור לפי הפ"ע 3.0508 ו - 3.0509 (תפקוד לקוי והעדר תקן בקבע מובהק).
 • ועדות סמים.
 • הליכי הדחה, השעיה והעברה מתפקיד.
 • ועדות שליש וחצי לעיון בעונש.
 • ועדות לאישור פרישה מסיבות רפואיות.
 • ועדות להעברת כלואים למתקני כליאה אזרחיים (ועדה 210).
 • ועדות מפקדים להחזרת דרגה.