נגיף הקורונה טרף את הקלפים והביא ליציאה המונית לחל"ת, וכעת אנו רואים את תחילתו של גל הפיטורים ששוטף את המדינה.

ואולם, למרות שהמשבר הנוכחי הוא קיצוני ואף תקדימי במדינת ישראל, אין בו כדי לשנות את מהותו של משפט העבודה בישראל או כדי לאיין זכויות וחובות בסיסיות של עובדים ומעסיקים. מהם הזכויות והחובות בכל הנוגע לחל"ת ולפיטורים?

חל"ת

החל"ת היא חופשה ללא תשלום, המשהה את יחסי העבודה בין הצדדים אך אינה מנתקת אותם. משמעות הדבר היא שחלק נרחב מחובותיו של המעסיק כלפי העובד (כדוגמת החובה לספק עבודה ולשלם שכר) אינן מתקיימות במהלך תקופת החל"ת, וגם חובותיו של העובד כלפי המעסיק (כדוגמת החובה להגיע לעבודה או להיות זמין לעבודה), אינן מתקיימות. יחד עם זאת, לא כל החובות או הזכויות של הצדדים ליחסי העבודה מפסיקות להתקיים בתקופה זו, והדבר תלוי בנסיבותיו של כל מקרה ומקרה. 

החופשה ללא תשלום אינה מוסדרת בחוק. ישנם מקומות עבודה בהם ההסכמים או ההסדרים הקיבוציים החלים במקום העבודה קובעים הוראות בנוגע ליציאה לחל"ת, ואולם במרבית מקומות העבודה אין כל הוראה המסדירה את התנאים ואת אופן היציאה לחל"ת.

במקומות אלה, החל"ת צריכה להיות מבוססת על הסכמות בין שני הצדדים ליחסי העבודה – העובד והמעסיק – הן בנוגע לעצם היציאה לחל"ת והן בנוגע לאורכה של החל"ת.

"הוצאת" עובד לחל"ת ללא הסכמתו, כמו גם סירוב להחזיר את העובד לעבודה לאחר המועד בו הוסכם שהחל"ת תסתיים, מהווה הלכה למעשה פיטורים שלא כדין. מהצד השני של המטבע, סירוב לחזור לעבודה לאחר המועד בו הוסכם שהחל"ת תסתיים עלולה להיחשב כהתפטרות

עוד צריך לשים לב, כי יציאתם לחל"ת של עובדים המוגנים על ידי חוק עבודת נשים (למשל נשים בהריון או עובדים – נשים וגברים כאחד – בטיפולי פוריות) מהווה פגיעה אסורה בתנאי העסקתם, אלא אם יציאתם לחל"ת עומדת בתנאים שנקבעו בתקנות החירום לעניין זה, ביניהם הוכחת האופן בו מגפת הקורונה צמצמה את פעילות המעסיק, הגבלת משך החל"ת ל-60 ימים, הסכמת העובד בכתב ליציאה לחל"ת ועוד. 

פיטורים

למרות שאין חוק המסדיר את הליך הפיטורים, הרי שההלכה הפסוקה קבעה את הכללים לביצוע הליך פיטורים כדין. בנוסף, זכויותיהם של עובדים במסגרת הליך הפיטורים ולאחריו מוסדרות בשורה של חוקים, ביניהם חוק עבודת נשים, חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות וחוק פיצויי פיטורים. 

כלל הזכויות והחובות במסגרת הליך הפיטורים לא השתנו במהלך התקופה האחרונה. על כן, גם בעיצומה של מגפת הקורונה, אין המעסיק יכול לנהוג ככל העולה על רוחו, ועליו להמשיך לקיים את הוראות הדין, וביניהן קיום הליך פיטורים תקין הכולל שימוע, ביסוס ההחלטה לפיטורים על נימוקים ענייניים ומתן כלל הזכויות להן זכאי העובד בשל הפיטורים. 

בשבועות האחרונים עולים וצפים מקרים רבים בהם עובדים פוטרו ללא שימוע כלל או תוך קיום שימוע למראית עין בלבד שאינו מקיים את הוראות הדין, עובדים אשר פוטרו ללא מתן תקופת הודעה מוקדמת, עובדים אשר פוטרו בניגוד להוראות חוק עבודת נשים ועוד כהנא וכהנא מקרים. 

דווקא בעיצומו של המשבר הנוכחי חשוב לזכור כי מעסיק החורג מהוראות משפט העבודה ופוגע בזכויותיו של העובד עלול להיות מחויב בתשלום פיצויים נרחבים לעובד הנפגע

לנוכח ההשלכות הכספיות המשמעותיות שיכולות להיות להוצאה לחל"ת שלא כדין או להליכי פיטורים שלא כדין, מומלץ להתייעץ עם עו"ד המתמחה במשפט העבודה. משרד רכבי הראל ושות' מתמחה בדיני העבודה בישראל ובייצוג מעסיקים ועובדים.

הכותבת הנה עו"ד צבאי העוסקת בדיני עבודה.

כלי נגישות