עורך דין של רקדן מצטיין

רקדן מצטיין ומוזיקאי מצטיין בצבא

רקדנים ומוזיקאים מצטיינים מתחילים, בדרך כלל, את הכשרתם עוד בילדות, ולאורך שנים רבות, תוך אימון קפדני מדי יום, מפתחים את כשרונם וצוברים ניסיון ומוניטין. חובת הגיוס בארץ, בגיל 18 שנים, מגיעה בנקודה קריטית בהתפתחותם המקצועית ובגיל בו כשרונם בשיאו וקיימת חשיבות מכרעת להמשך אימונם והתפתחותם. שירות צבאי ממושך עלול לפגוע בהתפתחות זו ואף לגדוע אותה, שיסתום את הגולל על דרכם המקצועית.

מהם רקדנים ומוזיקאים מצטיינים בצה"ל?

צה"ל הכיר בחשיבות המשך הפעילות הרצופה של רקדנים ומוזיקאים, ובכך ששירות צבאי רגיל לא יכול לתת מענה לצרכיהם (כדוגמת חזרות והופעות, אשר דורשים היעדרות ליום מלא ולעיתים אף מעבר לכך, בעיקר כאשר הם מתרחשים מחוץ לארץ).

על כן, צה"ל גיבש מדיניות הנוגעת לרקדנים ומוזיקאים מצטיינים העומדים בפני גיוס לשירות הצבאי (ובמקרים המתאימים גם לחיילים בשירות) ואשר נועדה לאפשר את השילוב בין המשך הפעילות וההתפתחות המקצועית של האמן או האמנית, ובין החובה החוקית לשירות הצבאי. כמו כן המדיניות מתייחסת למקרים ייחודיים בהם ניתן יהיה לדחות את השירות או לפצלו, ובמקרים נדירים אף לפטור רקדנים ומוזיקאים מחובת השירות הצבאי.

יודגש כי מדיניות זו היא נפרדת מהמדיניות הנוגעת לאמנים מתחומי המשחק, השירה והדוגמנות, להם קיימת מדיניות נפרדת. עוד יצוין, כי יש התייחסות במדיניות גם לעניינם של ספורטאים מצטיינים.

תהליך האישור רקדן או מוזיקאי מצטיין

תחילת התהליך בבחינה שנערכת על ידי המחלקה למוזיקה (לגבי מוזיקאים) או המחלקה למחול (לגבי רקדנים) במשרד המדע, התרבות והספורט. הבחינות נערכות בדרך כלל במהלך חודש פברואר, והרישום לבחינה, אשר נעשה דרך משרד המדע, התרבות והספורט, נסגר בדרך כלל בחודש אוקטובר.

לאחר סיום הבחינות ובהתאם להן, מגבשות המחלקות הרלוונטיות את רשימת המועמדים להכרה. בהקשר זה יצוין, כי מוזיקאים שמאותרים לשירות בתזמורת צה"ל מורדים מרשימת המועמדים להכרה.

רשימת המועמדים מועברת לועדת המחול והמוזיקה במיטב המתכנסת אחת לשנה. בראשה עומד מפקד מיטב והיא כוללת נציגים צבאיים ונציג מטעם מנהל התרבות והספורט. בעניינם של חיילים הנמצאים כבר בשירות צבאי, תוצג בפני הועדה גם חוות דעת של המפקד או המפקדת הרלונטיים.

הועדה תחליט מי מהמועמדים יקבלו את המעמד בהתאם לתוצאות המבחנים, חוות הדעת בעניינם של המועמדים, ובין היתר גם בהתאם למספר המכסות הזמינות. לשם מיקסום הסיכויים להכרה, יש חשיבות יתרה להצגת התמונה המלאה והמסמכים הנכונים בפני הועדה.

בשל כך, היוועצות בעו"ד צבאי הבקיא או בקיאה בתחום היא קריטית להצלחה.

תנאי השירות של מוזקאי או רקדן מצטיין

המדיניות מתייחסת לשיבוץ רקדנים ומוזיקאים מצטיינים, ומגבילה את המרחק בין היחידה ובין המקום בו הם מתאמנים.

רקדנים ומוזיקאים מצטיינים יזכו להקלות בתנאי השירות, ובכלל זאת הגבלת שעות השהייה ביחידה ואפשרות לשחרור מוקדם; הגבלת כמות השמירות והתורנות שיבצעו; זכאות לחופשות מיוחדות, בארץ ובחו"ל, לצורך ייצוג מדינת ישראל באירועים, הופעות ותחרויות; אפשרות לדחיית שירות; וקבלת היתר עבודה.

יצוין כי הקלות אלו לא יינתנו במשך תקופת ההכשרה (טירונות והכשרה מקצועית), ואולם משך תקופת ההכשרה הוגבל לשלושה חודשים בלבד.

רקדנים ומוזיקאים בעלי הצטיינות יתרה יכולים, במקרים המתאימים, לקבל דחיית שרות ארוכה יותר, קיצור שירות, פיצול השירות אף פטור משירות צבאי.

מומלץ להיוועץ בעורך דין צבאי הבקיא או בקיאה בתחום לשם הגדלת סיכויי ההצלחה.

כלי נגישות