שימוש בלתי חוקי בנשק

הגדרת נשק:

נשק מוגדר באופן רחב וכולל אמצעי לחימה שונים, מגוון כלי ירי, החל מנשק קל, ועד תחמושת, טילים, טנקים, כלי טיס, כלי שיט, תותחים, כלי רכב קרביים ,כוונות, סוגי תחמושת ,קליעים, לבנות חבלה חומרי נפץ ועוד ועוד.

הגדרת העבירה:

חוק השיפוט הצבאי קובע בסעיף 85 – מהי עבירת שימוש בלתי חוקי בנשק:

 

"חייל אשר ללא סמכות או ללא נקיטת אמצעי זהירות נאותים נשא נשק, טיפל בו או השתמש בו באופן אחר, דינו – מאסר שנתיים;

הפעיל כאמור את הנשק, דינו – מאסר שלוש שנים".

שימוש בלתי חוקי בנשק כוללת הגדרה רחבה של  עבירות:

זה יכול להיות שימוש בכלי הנשק באופן מאיים 

הכוונה של כלי הנשק כלפי אדם אחר, תוך כדי דריכת הנשק ו/או הכנסת מחסנית 

שימוש בכלי הנשק לצורך משחק ושימוש בלתי אחראי

ירי אסור שלא לשימוש צבאי, במסגרת התפקיד ו/או לצורך אימונים

כאמור מדובר בהגדרה רחבה ואלה רק חלק מהדוגמאות בהן שימוש בכלי הנשק ייחשב כעבירה עפ"י החוק הצבאי.

סחר בנשק צבאי-

מעבר לסעיף 85 הקובע מהי העבירה של שימוש בלתי חוקי בנשק, חוק העונשין, מוחל אף הוא על חיילים .סעיף 144  לחוק העונשין קובע אף הוא איסור על עבירות נשק, שימוש לא חוקי, סחר, יבוא, יצוא, הפצה או כל עסקה המערבת נשק.

גם שימוש בנשק שלא למטרות צבאיות – מהווה עבירה פלילית חמורה מסוג פשע.

סעיף 79 לחוק השיפוט הצבאי קובע:

 “שימוש ברכוש צבאי שלא למטרות הצבא”, 

“79 (ב) חייל שהשתמש בנשק שהוא רכוש צבאי שלא למטרות הצבא, דינו – מאסר חמש שנים”.

מדיניות הענישה ופתיחת חקירת מצ"ח

בשל המסוכנות הטמונה בנשק, העובדה כי שימוש בלתי חוקי עלולה להוביל לאובדן חיים או פגיעה פיזית חמורה , הענישה על עבירות נשק הינה מחמירה ועלולה להסתיים במאסר בפועל. אם מדובר בירי בפועל, המאסר יהיה ממושך יותר, בנוסף אם החייל עבר עבירה של  סחר בנשק, עונש המאסר יהיה לתקופה ממושכת.

תחילה תיפתח חקירה במצ״ח, לאחר שתתקבל תלונה על ידי האדם המאויים אליו כוון הנשק או על ידי מפקדיו של עובר העבירה , לעתים יתקבל מידע מגורם חוץ צבאי או כל מידע מודיעיני המעלה חשד לשימוש בלתי חוקי או משחק בנשק .

עם סיום החקירה, במידה ויש בסיס ראייתי, יוגש אישום וייפתח משפט צבאי בגין העבירות הפליליות.

דוגמאות למצבים המוגדרים כשימוש בלתי חוקי בנשק :

סעיף 85 לחוק השיפוט הצבאי כולל כאמור מגוון מקרים של שימוש אסור בנשק:

זה יכול להיות עבירה הקלה ביותר של שימוש לקוי בנשק -ללא ביצוע ירי בפועל או הפעלה שלו, רק שימוש בלתי זהיר, ללא הפעלת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים.

למשל משחק ברכיבים בתוך הנשק באופן הפוגע בפעילותו התקינה, פריקת נשק בשטח אסור ובאופן אשר מסכן חיילים אחרים.

אך במקרים חמורים יותר ביצוע הפעלה של הנשק כגון דריכה שלו , הפניית נשק אל אדם אחר, ירי אסור בכלי הנשק, כיוונו לעבר חפץ, מטרה, בעל חיים או אדם אחר במסגרת משחק, כל אלה יובילו לאישום בעבירה של שימוש בלתי חוקי בנשק.

לעתים יש נסיבות מקלות לביצוע העבירה:

דוגמא אחת היא חייל שהתעמרו בו והוא לקח את הנשק שלו, טען מחסנית, דרך וכיוון אותו אל עבר אחד החיילים שהתעללו בו לכאורה. החייל לא ביצע ירי.

דוגמא אחרת היא מקרה בו חייל נטל את נשקו ואיים ליטול את חייו שלו ודרך את הנשק, תוך כדי שחיילים אחרים מצויים בסביבה וחשופים לסיכון.

 

במקרים באים שימוש בנשק הן נסיבות של התעללות או מצב נפשי קשה ובמידה ויוכח כי לא נשקפת מסוכנות, גם אם יוחלט להגיש כתב אישום פלילי, ייתכן ותישקל חלופת מעצר, במקום מאסר ישקלו מעצר בית.

מהי הענישה הצפויה בגין שימוש בלתי חוקי בנשק, ובאילו מקרים אני עשוי להיות מזומן לחקירת מצ"ח?

כל העובר עבירה זו לפי חוק השיפוט הצבאי עלול לקבל עונש של שנתיים, במידה ועשה פעולה של שימוש בנשק באופן לא אחראי, ללא נקיטת זהירות, למשל איום או משחק בנשק ועד  3 שנות מאסר בפועל, במידה והפעיל את הנשק .

חייל יזומן לחקירה במצ"ח במידה והתקבלה כנגדו תלונה על שימוש בנשק באופן המנוגד לחוקי הצבא בין אם כי ביצע ירי ללא אישור,  אל עבר בעל חיים, מטרה כלשהי או סתם באוויר, שיחק  בנשק, אפילו כהלצה וללא כוונה לפגיעה בבני אדם, כיוון נשק על אדם בעת מריבה או אפילו תוך כדי משחק.

בעבירות נשק מסוג זה, בית המשפט יילמד את מכלול הנסיבות שהובילו לשימוש הבלתי חוקי בנשק, תילקח בחשבון עצם הפעולה ,רמת הסיכון כתוצאה מהמשחק בנשק, האם נשקפה סכנה לחייו או לחיי אדם אחר ,מה הוביל למשחק בנשק, התנהגות בלתי אחראית, מריבה או סכסוך עם אדם אחר או אולי בכלל עשה זאת במסגרת עבודתו ותפקידו , מה היתה כוונתו, האם התכוון לאיים ולסכן חיי אדם או ליטול את חייו שלו או שמא לא היתה כלל כוונה , אך עשה זאת בקלות דעת וברשלנות היה אדיש להשלכות של המעשה.

בית הדין הצבאי ייקח בחשבון את תפקידו של החייל, הוותק שלו, הניסיון עם כלי הנשק,ההכשרה שניתנה לו, האם פשוט לא היה מיומן מספיק או שמא היה מיומן מאוד ולכן אין מדובר בתאונה.

כל הנסיבות שהובילו למעשה ייחקרו במצ"ח והן בבית המשפט, תהיה השפעה של זירת הארוע, וכמובן ינסו להתחקות אחר המניע למעשה.

לנסיבות שהובילו לביצוע העבירה תהיה השפעה קריטית  על ההרשעה ובוודאי שעל הענישה, יוחלט האם האישום יהיה לפי סעיף 85 רישא המדבר על עבירה קלה יותר או שמא יוגש אישום המבוסס על  סיפא לחוק -המדבר על עבירה חמורה יותר.

מדוע כדאי להיוועץ בעורך דין לענייני צבא במקרים של עבירות בנשק?

המשמעות של חקירה במצ״ח היא פתיחת  תיק פלילי , התיק ייסגר רק  במידה והפרקליטות הצבאית מצאה כי אין דיי ראיות בתיק כדי לפתוח במשפט צבאי. 

לכן, כדי להימנע מרישום פלילי אשר עלול לא רק להכתים את עתידכם בצבא, אלא את עתידכם הכללי, רצוי לפנות לקבלת ייעוץ משפטי בהקדם, כבר בשלבי הזימון לחקירה, בעיקר אם מדובר בעבירה  אשר גוררת ענישה של מאסר בפועל, על מנת להימנע מכך, רצוי לפנות לגורם הבקיא בחוק ומכיר את המערכת הצבאית, כדי למזער ככל הניתן   את הענישה ו/או תקופת מאסר במקרה של הרשעה.

עורך דין ינסה להוכיח כי בנסיבות המקרה אנו מצויים ברף הנמוך של רישא סעיף 85, כלומר שימוש לא חוקי בנשק, ללא ביצוע ירי,  מבלי נשקפה סכנה לחיי החייל עצמו או לכל גורם שהקיף אותו המטרה תהיה לנסות להימנע מהגשת כתב אישום ולמנוע הרשעה, אך במידה והרשעה פלילית הינה בלתי נמנעת, המטרה תהיה להימנע מענישה חמורה של מאסר בפועל .

דוגמאות למשחק בנשק ושימוש בלתי חוקי:

א. שלוש שנות מאסר בפועל נגזרו על דן וולטציאנו, חייל שהורשע בהריגת חברו בשנת  2008, נקבע כי החייל שיחק בנשקו הרג בטעות את חברו רב-טוראי יניב פוזואריק, בית הדין  גזר עליו בנוסף עונש מאסר על תנאי לשנתיים.

החייל טען כי ניקה את נשקו , אך בבית הדין סרבו לראות זאת כפליטת כדור בעת ניקוי נשק, נקבע כי הוא שיחק בנשק והוא הורשע בהריגה. נקבע , כי  הוא פתח את הנצרה ולחץ על ההדק , בלי שבדק לפני כן את הנשק ומבלי לבדוק שאינו מכוון אותו לעבר אדם. שופטי בית הדין הצבאי של פיקוד הצפון קבעו, כי החייל שיחק בנשק תוך הפרת  הוראות הבטיחות ופלט כדור שפגע בחברו ולכן יש להטיל עליו עונש מאסר ההולם את חומרת העבירה והתוצאה הקשה.

 

ב. בית הדין הצבאי הרשיע חמישה חיילים ששירתו כגששים ולוחמים בפיקוד דרום, בהם אנשי קבע,  בשל עבירות של סחר בנשק. 

החיילים נעצרו בפברואר 2007 בעקבות חקירה סמויה, הם הוציאו אמצעי לחימה מצה"ל, ומכרו רובים מסוג אם-16 וקלאצ'ניקוב, כמו גם מכרו תחמושת. 

רב סמל אשר הורשע נידון לשש שנים ותשעה חודשי מאסר בפועל. שאר החיילים נידונו גם הם לעונשי מאסר של שנה ומספר חודשים ועד 30 חודשי מאסר . זאת בנוסף להורדות בדרגות לדרגת טוראי ושלילות רישיון הנהיגה.

ג. לוחם חי"ר ניסה לירות לעבר חברו ליחידה בנשקו האישי במוצב באוגדת עזה. למזלו, הוא התבלבל בין פין המחסנית לבין ההדק, לכן הקליע לא נורה. בית הדין הצבאי בקסטינה הגיש כנגדו כתב אישום בגין שימוש בלתי חוקי בנשק ואיומים מחקירת המקרה עלה, כי שני החיילים היו מסוכסכים וכי התגלע ביניהם עימות מתמשך, במהלכו הלוחם ניסה ללחוץ על ההדק , אך רק משום שלחץ שבטעות לחץ על פין המחסנית , נמנע במזל אסון. 

ד. סמל ראשון שחר סטרוג ז"ל, מגבעתיים נהרג כתוצאה מאירוע טראגי של פליטת כדור במהלך משחק בנשק.

הארוע התרחש בבסיס מחנה נחשון, במהלכו סמל נ' ירה באקדח לעבר חברו ,במהלך הכנות לאימון בעת שהשניים שהו בחדרי המגורים ביחידה.

על פי כתב האישום, הצות התכונן לצאת לאימון, הנאשם נכנס לחדר המגורים שלו ,הנאשם שלף את האקדח, כיוון אותו לגופו של סטרוג שעמד מולו, דרך אותו ולחץ על ההדק. כתוצאה מכך, נורה מהאקדח כדור שגרם למותו של סטרוג.

החייל הורשע במסגרת הסדר טיעון בהריגה, הוא נדון ל-18 חודשי מאסר, הוחלט על הורדה דרגתו של נ' לדרגת טוראי וכן הוטל עליו מאסר על תנאי. 

דוגמאות לתיקי שימוש בלתי חוקי בנשק בהם טיפל משרדנו:

בעניינו של טור' י.ש. ייצגנו נאשם שדרך נשקו בבית חברו, הכניס מחסנית לנשק ואח"כ הסתובב בדירה עד שבשלב מסויים הרים את הנשק באוויר, לכיוון הכללי של חברו, ונקר. כתוצאה מהנקירה נורה כדור שפגע בפניו של הנפגע, שפונה לבי"ח בעקבות שברים מרוסקים מרובים בפניו, קרע באוזנו ופגיעה בעינו, באופן שחייב מספר ניתוחים והליך שיקום ממושך. בתום משא ומתן, הצלחנו לסגור מול התביעה הצבאית "הסדר טיעון", לפיו ייגזרו על הנאשם 364 ימי מאסר (שנה פחות יום, על מנת לוודא כי לא יועברו לרצות עונשו בשב"ס). ביה"ד אישר את הסדר הטיעון.

בעניינם של רב"ט א.ז. ו – א.ס. ייצגנו שני חיילים שבמהלך הסופ"ש, לאחר ששתו אלכוהול, עלו על מדים וביער סמוך למקום מגוריהם – ביצעו "מטווח פרטי", במהלכו ירו, הן בבודדת והן באוטומט, עשרות כדורים מנשקם האישי. הירי הופסק בעקבות עיכובם של השניים על ידי משטרת ישראל. בביה"ד הצבאי המחוזי הושתו על השניים 20 ימי מאסר לריצוי בפועל. התביעה הצבאית ערערה על גזר הדין ובמסגרת הערעור – התווסף לעונשם חודש מאסר נוסף, לגביו הוחלט שירוצה בדרך של "עבודות צבאיות" (החלופה הצבאית ל"עבודות שירות").

בעניינו של טור' נ.א.נ. ייצגנו חייל שבמהלך שמירה על ה"בונקר" שבבסיסו, הפעיל את נשקו האישי מבלי שקיבל הוראה לעשות כן וללא נקיטת אמצעי זהירות נאותים. כתוצאה ממעשיו – נורתה ירייה מן הנשק, שפגעה ברגלו השמאלית של הנאשם עצמו וגרמה לפצעים ולשבר בירך. כיוון שהנאשם עצמו הוא שנפגע מהירי – קיבל בית הדין את עמדתנו והסתפק בהטלת עונש על תנאי בלבד.

כלי נגישות