קבלת מעמד אמן פעיל ואמן מצטיין בצה"ל

קבלת מעמד אמן פעיל ואמן מצטיין בצה"ל

אמנים רבים מתחילים את דרכם בגילים צעירים, ואט אט, לאורך שנים רבות, מפתחים את כשרונם, וצוברים ניסיון ומוניטין. פעמים רבות חובת הגיוס בארץ, בגיל 18 שנים, מגיעה בנקודה קריטית בהתפתחותם המקצועית של האמנים, ושירות צבאי ממושך עלול לפגוע בהתפתחות זו ואף לגדוע אותה, באופן שימנע מהאמן או האמנית מלהמשיך לעסוק במקצועם.

צה"ל הכיר בחשיבות המשך הפעילות הרצופה של אמנים, ובכך ששירות צבאי רגיל לא יכול לתת מענה לצרכיהם (כדוגמת ימי צילומים, חזרות והופעות, אשר דורשים היעדרות ליום מלא ולעיתים אף מעבר לכך, בעיקר כאשר הם מתרחשים מחוץ לארץ).

על כן, צה"ל גיבש מדיניות הנוגעת לאמנים העומדים בפני גיוס לשירות הצבאי או אשר כבר משרתים שירות צבאי, ואשר נועדה לאפשר את השילוב בין המשך הפעילות וההתפתחות המקצועית של האמן או האמנית, ובין החובה החוקית לשירות הצבאי.

אמן או אמנית – מיהם?

מדיניות צה"ל באשר לאמנים מטרתה להכיר ב"צרכים המיוחדים של אומנים צעירים בתחומי המשחק, השירה והדוגמנות" (כך במדיניות), וזאת במובחן מרקדנים או מוזיקאים פעילים ומצטיינים, להם קיימת מדיניות נפרדת. בהקשר זה יצוין כי מדיניות זו מתייחסת אף לספורטאים פעילים או מצטיינים.

המדיניות לאמנים, אפוא, מתרכזת בשחקנים ושחקניות, זמרים וזמרות, ודוגמנים ודוגמניות. יחד עם זאת, ועל אף שלא מצוין כך במפורש במדיניות, הרי שבמקרים המתאימים ייתכן שהמעמד יינתן גם לאמנים מתחומים נוספים של אמנויות הבמה.

בנוסף, ובשנים האחרונות בעיקר, המעמד יכלול, במקרים המתאימים, גם משפיעני רשת ואמנים נוספים מתחומי הרשת השונים.

תהליך האישור של מעמד אמן פעיל או אמן מצטיין בצבא

הבקשה לקבלת המעמד יכולה להיות מוגשת מטעם חייל או חיילת אשר כבר מצויים בשירות צבאי, וגם מטעם מועמד או מועמדת לשירות בטחון עוד בטרם גיוסם. הבקשה מועברת לבחינתה של ועדה ייעודית, המורכבת מגורמים צבאיים ובה גם ייצוג לאמ"י (אגודת אמני ישראל), ואשר מתכנסת בין פעם אחת לשלוש פעמים בשנה.

הועדה תבחן האם האמן או האמנית עומדים בקריטריונים להכרה כפי שהם מפורטים במדיניות, והאם היקף פעילותם ומקצועיותם, כמו גם הצפי לפעילותם בעתיד, מצדיקים את מתן המעמד. משכך, יש חשיבות מכרעת להצגת כלל הנתונים הרלוונטיים בבקשה, ולהיוועצות עם עו"ד הבקיא או בקיאה בקריטריונים ובנושאים אותם הועדה בוחנת.

הועדה יכולה להחליט להקנות מעמד של אמן מצטיין, אמן פעיל או שלא להקנות מעמד כלל. יצוין, כי המכסה למעמד של אמן מצטיין היא קטנה משמעותית מהמכסה למעמד אמן פעיל.

תנאי השירות של אמן פעיל ואמן מצטיין בצה"ל

בהתאם למדיניות אמנים מצטיינים ישובצו בלהקות צבאיות בלבד, בעוד שאמנים פעילים ישובצו במגוון רחב של תפקידים אשר מתאימים לצרכיהם, ואשר יאפשרו לצה"ל להפיק את המיטב משירותם הצבאי, מכשרונם ומהפרופיל הציבורי שלהם.

אמנים פעילים ומצטיינים יזכו להקלות בתנאי השירות, ובכלל זאת הגבלת שעות השהייה ביחידה מדי יום; הגבלת כמות השמירות והתורנויות שיבצעו; זכאות לחופשות מיוחדות מעבר למכסה הרגילה; אפשרות לדחיית שירות או קיצור שירות; והיתר עבודה פרטית, והכל בכפוף ובהתאם לצרכים הפרטניים ולחוזי העבודה הרלוונטיים של כל אמן ואמנית. יצוין כי תנאי השירות של אמנים מצטיינים מקלים יותר מאלו של אמנים פעילים.

יצוין כי הקלות אלו לא יינתנו לאמנים, מצטיינים ופעילים כאחד, במשך תקופת ההכשרה (טירונות וקורסים נוספים), ואולם משך תקופת ההכשרה הוגבל לארבעה חודשים בלבד.

ליווי ע"י עורך דין צבאי

תנאי שירות אלו מאפשרים לאמנים הצעירים להמשיך בעיסוקם ולהתפתח בתחומם, מבלי שהשירות הצבאי יפגע בדרכם המקצועית. על מנת למקסם את הסיכויים לקבלת המעמד המתאים, מומלץ להיוועץ בעורך דין צבאי הבקיא או בקיאה בתחום.

כלי נגישות