למרות המורכבות הרגשית והלאומית של הנושא, אנשים רבים המגישים תביעות נכות למשרד הביטחון על מנת להיות מוכרים כנכי צה"ל או על מנת לקבל הכרה בהחמרת מצב הנכות הקיים אצלם עקב השירות בכוחות הביטחון, נדחים ולא מקבלים את המענה לו ציפו או קיוו. לעיתים קרובות – עקב החלטות של ועדה רפואית.

לכל אותם אנשים הזכות המשפטית לערער על ההחלטה, כאשר הערעור נידון בפני וועדה רפואית עליונה ולאחריה, במקרים מסוימים, גם על ידי בית המשפט המחוזי. כמו בתהליך הגשת תביעת נכות למשרד הביטחון, גם בוועדות הרפואיות ובוועדות הערר יש חשיבות לייצוג משפטי מקצועי ונכון אשר יכול בהחלט להטות את הכף לטובת התובע. ייצוג בועדות רפואיות של משרד הביטחון מחייב כמובן ידע מקצועי בתחום ייחודי זה.

הליך תביעת נכות (בקשה להכרת זכות נכה) נגד משרד הביטחון מורכב ממספר שלבים:

הגשת התביעה (בקה להכרת זכות נכה): ההליך מתחיל למעשה אצל קצין התגמולים. אליו מגישים את התביעה בגין חבלה או מחלה אשר נגרמה במהלך השירות הצבאי ובעקבותיו. לתביעה מצרפים מסמכים שונים ותצהיר תובע, המתאר את פרטי המקרה ונסיבותיו. לתצהיר חשיבות רבה בהגשת התביעה למשרד הביטחון. הוא צריך להיות מנוסח באופן ממוקד וברור,  על מנת שהרופא המומחה שיבדוק את התובע לאחר מכן, יתרשם כי נסיבות האירוע קשורות למהלך השירות הצבאי.

לצורך הכנת התביעה בכלל והתצהיר בפרט, מומלץ להיעזר בעו"ד המתמחה בתחום, על מנת להגדיל את הסיכויים לצלוח שלב זה של התביעה.

בדיקת רופא מומחה: השלב הבא הוא בדיקת רופא מומחה לבחינת קשר סיבתי בין נסיבות אירוע החבלה או המחלה, לבין תנאי השירות. התובע יקבל הפניה לבדיקת רופא מומחה, יקבע תור לבדיקה וייגש אליה באופן עצמאי. כמו בכל בדיקה רפואית, התובע יוכל להגיע עם מלווה מטעמו. קביעתו של המומחה עוברת לקצין התגמולים, אשר מוציא הודעה לנבדק האם תביעתו נדחתה או שמא היא אושרה ועוברת לבחינה של ועדה רפואית מחוזית. 

הליך הועדה הרפואית: ועדה רפואית מחוזית מוסמכת לקבוע את דרגת הנכות (אחוזי נכות) רק לגבי נכויות אשר הוכרו על ידי קצין התגמולים ככאלה כי יש ביניהן קשר סיבתי לתנאי השירות בקשר של גרימה או בקשר של החמרה. בוועדה זו, יישב רופא אחד לפחות שמתמנה על ידי משרד הביטחון. בשלב הראשון של הליך הועדה, התובע יוכל להציג את טיעוניו באופן נרחב. לצורך כך, ניתנת לתובע זכות ייצוג על ידי עו"ד. בחלק מסוגי הנכויות, יש משנה חשיבות להגיע עם עו"ד לוועדה, אשר יסייע לנבדק לפרוס את טענותיו באופן ברור, ממוקד ומקצועי. מנגד, בתחומי נכות אחרים, מוטב להגיע לוועדה ללא ייצוג, לאחר הכנה שבוצעה ע"י עו"ד.

לאחר מכן, תתבצע בדיקה רפואית גופנית ו/או נפשית. לבדיקה זו יכול להיכנס מלווה מטעם הנפגע.

בנוסף, הנפגע יוכל להציג מסמכים רפואיים עדכניים ורלוונטיים, אשר נוספו מאז הגיש את תביעתו לראשונה. חשוב לזכור כי הוועדה הרפואית דנה במצבו הרפואי העדכני של הנפגע, אולם אין מניעה להציג בפניה גם מסמכי עבר לצורך קביעת נכות זמנית בגין הזמן שחלף ממועד השחרור משירות חובה (או ממועד הגשת בקשת ההכרה, אם היא הוגשה בחלוף שנה מהשחרור) ועד למועד הוועדה.
לאחר שלבים אלו, הועדה תדון ללא נוכחות הנפגע ותקבל את החלטתה אשר תתבסס על המסמכים הרפואיים שהוצגו לה ועל הבדיקה הרפואית. הדיון וההחלטה יתועדו בפרוטוקול אשר ייחתם על ידי כל חברי הועדה. 

החלטת קצין התגמולים: עם סיום הליך הוועדה, מועבר הפרוטוקול לקצין התגמולים לצורך הוצאת החלטה לנבדק בדבר אחוזי הנכות שנקבעו לפגימתו המוכרת.
אם הנפגע סבר שהחלטת קצין התגמולים אינה משקפת את חומרת מצבו במלואה, קיימת לו זכות ערעור. על כך ראו בהרחבה בעמוד "ערעור על החלטת קצין התגמולים".

תפקיד הוועדה הרפואית במשרד הביטחון

בתביעות נכות משרד הביטחון, ועדה רפואית מקצועית וייעודית מטעם המשרד קובעת את אחוזי הנכות של התובעים. ועדות אלו הינן סמכות סטטוטורית שיפוטית. באופן כללי, ניתן לומר כי הוועדות הרפואיות של משרד הביטחון הן לרוב מחמירות מבחינת אישור מלוא הזכויות לתובעי נכות ומקרים רבים (וודאי המורכבים שבהם) – אינם זוכים לבחינה מעמיקה ו/או הוגנת דיה.

לתובעים עומדת הזכות המשפטית לקבל ייצוג בועדות רפואיות, כולל בשלבים המוקדמים וכמובן שבשלבים של ערעור לוועדה הרפואית העליונה ולבית המשפט.

חשיבות של ייצוג בועדות רפואיות

גם אם תובע נכות עבר את קצין התגמולים באופן מוצלח ויעיל, עליו עוד לצלוח את הוועדה הרפואית שהיא זו הקובעת אם וכמה אחוזי נכות יש להתאים לנכה. קריטי להגיע מוכנים לחלוטין לוועדה הרפואית – מבחינת מסמכים, ראיות למצב הרפואי וגם בכל הנוגע להיבטים המשפטיים.

כל ההתנהלות מול הוועדה צריכה להיות אופטימאלית וללא שגיאות טקטיות או אסטרטגיות, קשה יותר לתקן נזקים שקרו בוועדה מאשר להשיג תוצאה נכונה ומוצדקת מלכתחילה.

עורך דין המספק שירות ייצוג בועדות רפואיות יסייע באיסוף וניתוח החומר הרפואי לקראת התביעה והוועדה הרפואית, ידאג להדגיש ולהבליט את הנתונים הרפואיים החשובים והמהותיים ביותר ולסייע לאדם בהתנהלות מול הוועדה עצמה מבחינת תיאור המקרה, תיאור הנכות וכיוצא באלו. לא מדובר כאן על מצגי שווא למול הוועדה אלא על סיוע משפטי ותפעולי בהצגת המקרה לגופו ובאופן הכי ברור ונכון כדי לשפר את הסיכוי שהתובע יקבל את מלוא זכויותיו החוקיות עקב נכותו.

שירות משפטי של ייצוג בועדות רפואיות יכול בהחלט לעשות את ההבדל בין הצלחה לכישלון מול הוועדה ובתביעה. לפרטים נוספים ניתן לפנות אל עו"ד צבאי רכבי, הראל.

כלי נגישות