עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים במהלך השירות הצבאי

עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים במהלך השירות הצבאי

מהו הסעיף בחוק העוסק בעבירות אלה בעת השירות הצבאי?

סעיף 284 לחוק העונשין קובע: "עובד הציבור העושה במילוי תפקידו מעשה מרמה או הפרת אמונים הפוגע בציבור, אף אם לא היה במעשה משום עבירה אילו נעשה כנגד יחיד, דינו – מאסר שלוש שנים".

המשרתים בצה"ל, על אף שאינם "עובדים", מוגדרים, לצורך חוק העונשין, כ"עובדי ציבור" ולפיכך – הוראת סעיף 284 לחוק העונשין (לצד עבירות נוספות המתייחסות ל"עובדי ציבור") חלה על חיילי צה"ל (בחובה, קבע ומילואים).

עבירות מרמה והפרת אמונים בעת השירות הצבאי

עבירת המרמה והפרת האמונים הינה "עבירת סל", וככזו, מהווה "רקמה פתוחה" שהגדרתה איננה ברורה והיא נבחנת, הלכה למעשה, בהתאם למכלול נסיבות המקרה (יש הסבורים, בשל כך, שעצם ניסוחה של העבירה חוטא לעקרון היסוד של המשפט הפלילי, לפיו "אין עונשין אלא אם מזהירין").

במרבית המקרים – תייחס הפרקליטות הצבאית עבירה לפי סעיף 284 במקרים בהם החלה החקירה בחשד לעבירת השוחד, אך בשל קשיים ראייתיים או משפטיים – מצאה שלא לכלול אותה בכתב האישום. כך, לדוגמא, מקום בו נחשד חייל בסטייה מהוראות דיני המכרזים או במתן טובות הנאה לגורמים אזרחיים. במקרים אחרים – יוחסה העבירה כעבירה "נלווית" במקרים של חריגה מסמכות או במקרים של שימוש שלא כדין במשאבי צה"ל.

עבירת שוחד בעת השירות הצבאי

העבירה החמורה יותר (באופן המתבטא, בעיקר, ברמת הענישה הנוהגת, כמו גם בכל הנוגע לעונש המירבי הקבוע בחוק לצד העבירה) הינה עבירת ה"שוחד" ובהקשר הרלוונטי למשרתים בצה"ל – בעיקר עבירת "קבלת השוחד".

סעיף 290 לחוק העונשין קובע כי: "עובד ציבור הלוקח שוחד בעד פעולה הקשורה בתפקידו – דינו מאסר עשר שנים…".

חוק העונשין אף כולל מספר סעיפים המרחיבים, בפועל, את גדר העבירה. כך, למשל, שוחד לא חייב להינתן בכסף (אלא גם בטובות הנאה); שוחד לא חייב להינתן בעד פעולה מסויימת (אלא גם כדי "להטות למשוא פנים בדרך כלל"); שוחד לא חייב להינתן לבעל הסמכות, אלא יכול להינתן בעד "השפעה" על אדם אחר; התביעה אף איננה נדרשת להוכיח כי השוחד התקבל לטובת "סטייה מן השורה", ועובד הציבור יכול לקחת שוחד גם בעד פעולה שהיה חייב לעשותה בכל מקרה וחייל המבקש שוחד, גם אם לא נענה, רואים אותו כמי ש"לקח שוחד" (סעיפים 293-294 לחוק העונשין).

זומנתם לחקירה או הוגש נכדכם כתב אישם? חשוב שתיעזרו בעורך דין צבאי!

עסקינן בעבירות מורכבות, הן בהיבט העובדתי/ראייתי, והן בהיבטים משפטיים רבים. במצב דברים זה – קיימת חשיבות רבה לקבל ייעוץ משפטי מעו"ד צבאי הבקיא במשפט הפלילי הצבאי כבר בשלבי החקירה הראשוניים. פנו למשרדנו ונשמח לייעץ, ללוות ולייצג אתכם בשלבי החקירה, השימוע או המשפט.

כלי נגישות