החברה הישראלית וצה"ל עוברים בשנים האחרונות שינוי משמעותי, מהפכה ממש, ביחס להטרדות מיניות. מעשים שבעבר התקבלו בהסכמה שבשתיקה, בקריצת עין, אינם מקובלים עוד. מספר הדיווחים והתלונות על פגיעות על רקע מיני בצה"ל מצוי בעלייה מתמדת בשנים האחרונות.

עבירות מין בצבא

לאורך השנים ייצגנו, בהיותנו עורכי דין צבאיים, חשודים ונאשמים בעשרות רבות של תיקי עבירות מין, וביניהם קצינים בכירים ביותר, משרתי קבע שנאבקו על המשך שירותם במסגרת הצבאית וחיילים בשירות חובה. בלא מעט מקרים תמונת המציאות שמתארים המתלונן והחשוד נגדו הוגשה התלונה, שונה מאוד, הפוכה ממש. כשמדובר בתלונה על עבירת מין אנו נתקלים במקרים רבים בהם אין מחלוקת על כך שהאירוע בעטיו הוגשה התלונה אכן התרחש, אלא שהמתלונן טוען לכך שהוא התנגד, או קפא, בשעת האקט המיני ואילו החשוד טוען להסכמה מלאה. שאלת ההסכמה חייבת להתברר בחקירה, כאשר לאמרות שמוסר החשוד בחקירתו קיימת משמעות אדירה להמשך ההליכים המשפטיים. במהלך השנים ליווינו כעו"ד צבאיים חשודים בעבירות מין בחקירה וייצגנו אותם בהליכי שימוע ובניהול משפטים פליליים. נוכח ניסיוננו בתחום אנו ממליצים לפנות לקבלת יעוץ משפטי בשלב מוקדם ככל האפשר. הייעוץ נהנה כמובן מחסיון עורך-דין לקוח.

הטרדות מיניות בצה"ל

החוק למניעת הטרדה מינית קובע מה נכנס תחת ההגדרה של הטרדה מינית. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, כשהצד השני אינו מעוניין באותן הצעות, התבטאויות חוזרות המתמקדות במיניות, התייחסויות מבזות או משפילות המופנות לאדם, לרבות בקשר לנטייתו המינית; כל אלה נכנסות להגדרת ההטרדה המינית, ויש עוד. הפצת תמונות מיניות – חשוב לדעת, כי בעקבות תיקון בחוק למניעת הטרדה מינית כיום גם "פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום" יכול להוות הטרדה מינית. פעמים רבות מפיצים חיילים סרטונים או תמונות מיניות באמצעות קבוצות ווטס-אפ מבלי לדעת כי מדובר בעבירה.

יחסי מרות בצבא

בין מפקד לפקוד קיימים יחסי מרות. בשל פערי הכוחות שקיימים בין השניים החוק בא להגנתו של הפקוד. לכן נקבע שכאשר קיימים יחסי מרות בצבא, עבירות מין והטרדה מינית יכולות להתרחש אפילו בסיטואציות בהן הפקוד לא הביע התנגדות למעשים, ובתנאי שהיה ניצול לרעה של יחסי המרות. פסקי דין רבים מתייחסים לשאלה מתי מדובר בניצול יחסי מרות. מדובר בשאלה משפטית מורכבת. חשוב להדגיש, כי כיום, בשנת 2018, צה"ל מצפה מן המשרתים בשורותיו לא להכניס את עצמם למערכות יחסים אינטימיות בין מפקד לפקוד. פעמים רבות אנו, כסנגורים במשרד עו"ד צבאי, מצליחים להוכיח, כי הקשרים נתקיימו בהסכמה מלאה, ולכן הם אינם בגדר הטרדה מינית או עבירה פלילית כלשהי. בד בבד, ברמה הפיקודית יכול משרת קבע לשלם מחיר גם על קשר אינטימי כזה, שהתקיים בהסכמה. בסיטואציות דומות בעבר עמדו משרתים לדין משמעתי בגין עבירה של התנהגות שאינה הולמת – עבירה ייחודית לדין הצבאי, המופיעה בחוק השיפוט הצבאי. חשוב מאוד במקרים כאלה לדייק ולהבהיר את סוגיית (אי) ניצול יחסי מרות בצבא. לא בכל מקום בו מתקיימים יחסי מרות, קיים גם ניצול לרעה שלהם.

כלי נגישות