השירות הצבאי, בסדיר ובמילואים, הינו חובה חוקית החלה על כל אזרח ישראלי או תושב קבוע שמלאו לו 18 שנים ולא קיבל פטור משירות. חובה זו מעוגנת בחוק שירות ביטחון.

לכן מי שנעדר משירות סדיר או מילואים מבלי שיש לו אישור לכך, עשוי למצוא את עצמו במעצר עד תום ההליכים, כשהוא מואשם בעבירה של היעדרות מן השירות שלא ברשות לפי סעיף 94 לחוק השיפוט הצבאי שהעונש עליה הוא עד שלוש שנות מאסר ורישום פלילי. במקרים חמורים יותר, ייתכן שיוגש כתב אישום בעבירה של עריקה לפי סעיף 92 לחוק השיפוט הצבאי, שהעונש עליה הוא עד 15 שנות מאסר ורישום פלילי.

עבירות שעניינן היעדרות משירות צבאי, הן עבירות ייחודיות למסגרת הצבאית. כפועל יוצא מכך, היחידים שמוסמכים לשפוט בעבירות אלו הם שופטים צבאיים היושבים בבתי הדין הצבאיים, או קציני צבא בעלי הסמכת קצין שיפוט במסגרת דין משמעתי.

עבירות אלו כוללות בין היתר:

 • נפקדות עד 24 שעות
 • נפקדות מעל 24 שעות
 • עריקות משירות סדיר
 • עריקות מבקו"ם
 • נפקדות/עריקות משירות מילואים
 • עבירות השתמטות ועריקה

בכל המקרים, עבירות שעניינן היעדרות מן השירות שלא ברשות, נידונות בהתאם לחוק השיפוט הצבאי, כאשר ההחלטה בנוגע לאופי הדיון (דין משמעתי או בית דין צבאי) בעניינו של חייל/ת הנעדר מן השירות, תתקבל בין היתר בהתאם למשך ההיעדרות, הראיות המשפטיות העומדות כנגד מבצע העבירה והנסיבות אשר הובילו לביצוע העבירה.

חשוב שתדעו: מכיוון שהשירות הצבאי, בסדיר ובמילואים, הינו חובה חוקית המעוגנת בחוק שירות הביטחון, כל אזרח ישראלי או תושב קבוע שמלאו לו 18 הנעדר מן השירות מבלי שיש בידו אישור לכך, עשוי למצוא את עצמו במעצר בכלא צבאי עד תום ההליכים כנגדו. הליכים אלו כוללים בין היתר הגשת כתב אישום בהתאם לאופי העבירה וסוג ההיעדרות משירות שלא ברשות, והרשעה עשויה לגרור רישום פלילי ועונש של מאסר בפועל, בהתאם לחומרת כתב האישום.

מה זה עריקות?

עריקה מהצבא בישראל היא עבירה חמורה, המהווה נטישה של השירות הצבאי.

העונש על עריקות מהצבא בישראל יכול להגיע עד 15 שנות מאסר. כמו כן, לעריק יכול להירשם רישום פלילי, וזה עלול להקשות עליו למצוא עבודה בעתיד.

כמה נפוצה העבירה ומה גורם לחיילים לבצע אותה?

עבירת עריקות מצה"ל נחשבת לתופעה נפוצה, וחיילים בשירות סדיר או במילואים עורקים מהצבא מסיבות שונות ומגוונות: קשיי הסתגלות למערכת, התנכלות מצד אחד המפקדים, רצון לסייע כלכלית בבית, קבלת שיבוץ ביחידה אחרת או קבלת פטור משירות צבאי ועוד.

עבירת עריקות הינה תופעה ייחודית למסגרת הצבא, לכן היחידים שמוסמכים לשפוט בעבירות נפקדות ועריקות הם שופטים צבאיים בבתי דין צבאיים או קציני צבא בעלי הסמכה לשפוט חיילים במסגרת דין משמעתי.

עבירת עריקות בחוק השיפוט הצבאי

סעיפים 94 ו-92 לחוק השיפוט הצבאי קובע מהן עבירות נפקדות ועריקות המכונות בחוק "היעדרות משירות שלא ברשות" ו"עריקה" שמשעה היעדרות שיש בצידה כוונה שלא לחזור, ומהם העונשים המקסימליים שניתן להטיל על חייל המואשם בעבירות אלה. חשוב לדעת כי עריקות היא עבירה פלילית חמורה לכל דבר ועניין, לפי החוק הצבאי חייל הנעדר מהשירות הצבאי למשך תקופה העולה על 21 יום הינו עריק, כאשר היעדרות ללא רשות מהצבא לתקופה של עד 21 יום נקראת נפקדות.

מה ההבדל בין עריקות לנפקדות?

יש הבדלים משמעותיים בין עבירות עריקות לנפקדות. בעוד נפקדים מועמדים לרוב לדין משמעתי ביחידה שלהם, עריקים הנעדרים מהשירות ביחידה סדירה לתקופה של יותר מ-100 יום (עונש על עריקות ראשונה, בהיעדרות ראשונה, מעודכן למרץ 2018) צפויים להישפט בפני בית דין צבאי. רף ההעמדה לדין הוא החלטת מדיניות של התביעה הצבאית ועשוי להשתנות מזמן לזמן.

האם יש החמרה בענישה ככל שצוברים יותר עבירות?

כמו כן, ככל שלחייל יש עבירות קודמות בעברו, רף ההעמדה לדין על היעדרותו האחרונה, יהיה נמוך יותר (כלומר, החייל יועמד לדין גם אם נעדר פחות מ-100 ימים. ראוי לציין כי לבית דין צבאי סמכות נרחבת להטיל עונש חומר על עריקים. כמו כן, חשוב לדעת כי לאחר היעדרות של 60 יום מהשירות, העריק מאבד את זכותו לקבל שירותים רפואיים מהצבא.

מי מטפל בעבירות עריקות?

הטיפול בחיילים עריקים מועבר מהיחידה של החייל למדור עריקים בשלישות הראשית, כאשר המשטרה הצבאית היא זו שמטפלת בנושא ומפעילה לוכדי עריקים. יש לזכור כי ביחידה מכירים לרוב את הבעיות האישיות של החייל לכן עשויים לבוא לקראתו בדין המשמעתי; אך המשטרה הצבאית ובית הדין הצבאי לא מכירים את החייל לכן היחס כלפיו עלול להיות מחמיר יותר.

כמה זמן יושבים בכלא על עריקות?

על עריקות אפשר לשבת בכלא עד 15 שנים, תלוי בחומרת העבירה.

השלכות ארוכות טווח של עריקות צבאית

כאמור עריקות היא עבירה פלילית שיש לה השלכות ארוכות טווח, גם לאזרחות. בחוק השיפוט הצבאי נקבע כי ניתן להטיל עונשי מאסר ארוכים על עריקים, עד 15 שנות מאסר על עריקה ועד שלוש שנות מאסר על היעדרות משירות שלא ברשות. מובן כי אילו עונשי מקסימום ובפועל מטילים עונשים קלים יותר, אך תקופת המאסר תלויה בגורמים שונים כמו תקופת העריקות מהשירות, האם זו עבירת עריקות ראשונה, ונסיבות מקלות כמו בעיות משפחתיות, קשיים כלכליים, עבר נקי מעבירות התנהגות בשירות הצבאי, חוסר התאמה למסגרת צבאית, חרטה ועוד.

האם עריקות נחשבת עבירה פלילית?

חשוב להדגיש כי אישום בגין עריקות עשוי להיות כרוך ברישום פלילי מלא (ותלוי במשך העונש המוטל על החייל). לרישום פלילי יש השפעות מרחיקות לכת בהמשך, לדוגמה רישום פלילי מונע מהחייל המשוחרר להפוך לעובד מדינה, לעסוק בעריכת דין, ברפואה ובראיית חשבון, כמו כן הוא לא יוכל לקבל רישיון לנשק ורישיון נהיגה ברכב ציבורי. מעבר לכך, תקופת המאסר מאריכה את השירות הצבאי לכן תקופת האזרחות הולכת ומתרחקת מהחייל.

בכל מקרה של עריקות מהצבא, ולא משנה מה סיבת העריקות, חשוב לקבל ייעוץ משפטי מעורך דין צבאי עריקות המתמחה בנושא, ומכיר את החוק ואת המערכת הצבאית על רבדיה השונים. עורך דין צבאי מיומן ומנוסה יכול לסייע לעריק, לדאוג למחיקת הרישום הפלילי, או למנוע את רישומו מלכתחילה ולייצג את החייל בפני הגורמים הרלוונטיים.

סוגי עבירות היעדרות

סוג עבירה עונש
נפקדות עד 24 שעות ריתוק ועד מספר ימי מחבוש
נפקדות מעל 24 שעות מחבוש (תלוי במשך ההיעדרות)
עריקות משירות סדיר דין משמעתי ועד מאסר
עריקות מבקו"ם מעצר עד תום ההליכים ועד מאסר
עריקות ממילואים עד מאסר
השתמטות דין משמעתי ועד מאסר
עריקה עד 15 שנות מאסר ורישום פלילי

 

 • נפקדות עד 24 שעות כשמה כן היא, החל באיחור ליחידה ועד היעדרות בת יממה. לא תמיד מעמידים לדין על היעדרות זו, אבל גם אם כן, השיפוט בגין העבירה נעשה בדין משמעתי (דמ"ש) ביחידה. העונש הניתן בגינה, אשר יכול לנוע מהתרעה, דרך ריתוק ועד למחבוש (כליאה) בן מספר ימים, תלוי במשך ההיעדרות, בגיליון ההתנהגות ובנסיבות ההיעדרות.
 • נפקדות מעל 24 שעות הינה היעדרות לתקופה בת למעלה מ-24 שעות ועד 21 ימים. השיפוט בגין עבירת הנפקדות יהיה לרוב בדין משמעתי והעונש (שעשוי להיות אפילו מחבוש/כליאה) תלוי במשך ההיעדרות, בגיליון ההתנהגות ובנסיבות ההיעדרות. עם זאת, שימו לב לכלל האצבע הבא: ככל שההיעדרות תהיה קצרה יותר, גם העונש ככלל יהיה קל יותר.
 • עריקות משירות סדיר הינה תקופת היעדרות בת למעלה מ-21 ימים. כן כן, יום אחד הוא זה שמבדיל ברשומת הצבאית בין נפקדות לעריקות. המשמעות היא בעיקר רישומית. כך, נפקד עדיין מסופח ליחידה ועריק נגרע ממנה ועובר לטיפולו של מדור עריקים באגף כח האדם. ולכן, נקודת זמן זו פחות משמעותית כשלעצמה ומה שמשמעותי הרבה יותר זו נקודת הזמן אשר ממנה ואילך יורה פרקליט צבאי על הגשת כתב אישום לבית הדין הצבאי. נקודת הזמן הזו עשויה להשתנות בהתאם למדיניות הנהוגה והיום היא עומדת על 75 ימים פחות או יותר להיעדרות ראשונה. כלומר, בהיעדרות ראשונה של למטה מ-75 ימים, יורה פרקליט צבאי לרוב על שיפוט בדין משמעתי ואילו למעלה מכך, על הגשת כתב אישום לבית הדין הצבאי ובקשת מעצר עד לתום ההליכים. שיפוט בבית הדין הצבאי יכול לגרור עמו מאסר ואף רישום פלילי. עם זאת, גם כאן, ככל שההיעדרות תהיה קצרה יותר, לרוב גם העונש יהיה קל יותר. חשוב לזכור כי אין כל ערובה כי חייל המסגיר עצמו לכלא לאחר פחות מ-75 ימים, יישפט בדין משמעתי דווקא, כמו שלא בטוח כי מי שנעדר למעלה מכך, יישפט בבית הדין. שכן, לפרקליט הצבאי מסור שיקול דעת נרחב והוא לוקח בחשבון עבר משמעתי, עבירות קודמות, עבירות נלוות לעבירת ההיעדרות (כמו היעדרות שהחלה בבריחה מריתוק למשל) ונסיבות העולות מחומר הראיות.
 • עריקות מבקו"ם היא מונח שנועד לתאר מצב בו מלש"ב (מיועד לשירות בטחון) מגיע לצבא על מנת להתגייס, אולם נעדר מהשירות שלא ברשות לפני שסיים את ההכשרה הבסיסית שלו (טירונות). במקרים אלו, נוקטים לעיתים בגישה מקלה יותר כלפי אותו חייל מתוך הנחה שעדיין לא הספיק להפנים את מהות המערכת הצבאית והנדרש ממנו במהלך השירות ולכן הרף שממנו ואילך יוחלט על הגשת כתב אישום ועל מעצר עד לתום ההליכים, הינו גבוה יותר מ-75 הימים הנהוגים לגבי עריק. במקרה של עריקות בקו"ם גם הראיות שנדרשות לצורך הגשת כתב אישום מעט מורכבות יותר מהראיות המספיקות להגשת כתב אישום בעריקות רגילה ולכן חשוב מאוד לערב עו"ד צבאי בשלבים מוקדמים ככל הניתן של ההליך.
 • נפקדות ועריקות ממילואים הן היעדרות של חייל מילואים משירות מילואים פעיל אליו זומן בצו. שימו לב חיילי המילואים! עריקות ממילואים היא עבירה נמשכת. לכן, גם אם זומנתם ליום מילואים אחד וגם אם זומנתם לשבוע והלכתם ללא אישור ביום השישי, העבירה ממשיכה להתקיים ולהחמיר בכל יום ויום גם לאחר תום התקופה אליה נקראתם ומסתיימת רק כשתסגירו את עצמכם למשטרה צבאית או תיעצרו על ידה. כלומר, חייל מילואים יכול למצוא את עצמו עריק ממילואים בגלל שלא הגיע לשמ"פ חד יומי בלבד ולהיעצר יום בהיר אחד בנתב"ג, כשהוא בדרך לחופשת סמסטר בחו"ל. מסיבה זו, אם אין באפשרותכם להגיע למילואים, תפעלו מול קצינת הקישור כדי לבטל את הזימון או לדחות אותו. אם תיעדרו זמן רב, יכול גם להיות מוגש נגדכם כתב אישום בבית הדין הצבאי ואתם יכולים למצוא את עצמכם מרצים עונש מאסר בכלא צבאי באמצע החיים האזרחיים.
 • השתמטות הינה היעדרות ע"י מי שלא הגיע ליום הגיוס לצבא ואילך. כלומר, מלש"ב (מיועד לשירות בטחון) שנקרא לשירות צבאי ולא התייצב כלל יוגדר כמשתמט. מאחר שתושב במדינת ישראל חייב בחובת שירות אלא אם קיבל פטור מהשירות, הרי שאם הגעתם לגיל שש עשרה וחצי ואתם תושבי ישראל, כנראה שהצבא יקרא לכם לצו ראשון ויחל עמכם בתהליך שבסופו ייקבע לכם מועד גיוס לצה"ל. שימו לב, שגם אם לא זומנתם לצו ראשון ו/או לבדיקות, אין זה אומר שהצבא "שכח" וחובת השירות עדיין חלה עליכם – כלומר, יכול להיות מצב שבכלל לא תקבלו צו גיוס ולא תדעו מתי אתם אמורים להגיע לצבא ובכל זאת תיחשבו משתמטים. המדיניות נכון להיום היא כי משתמטים לתקופה בת פחות משנה נשפטים ככלל בדין משמעתי ולתקופה בת למעלה משנה, בבית הדין הצבאי לאחר שמוגש נגדם כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים. הראיות שעל הפרקליטות לאסוף לצורך ביסוס כתב אישום כנגד משתמט, עשויות להיות מורכבות. במקרים אלו, פעמים רבות עורך דין עריקות טוב יכול להביא טיעונים כאלו ואחרים בפני הפרקליט הצבאי ולשכנע אותו לעמיד את המשתמט לדין משמעתי ולא להגיש נגדו כתב אישום או לשכנע את בית הדין הצבאי להורות על שחרורו של המשתמט ממעצר.
 • עריקה היא השתמטות לתקופה ממושכת שמוגש בגינה כתב אישום ומתבקש מעצר עד תום ההליכים. לפי המדיניות היום, ככלל, כתב אישום בעריקה מוגש כנגד מי שהשתמט משירות למשך מספר שנים ומעלה. העונש המירבי על עריקה הוא עד 15 שנות מאסר והרשעה בה נושאת רישום פלילי לתקופה ממושכת ועונש מאסר ארוך. לעיתים, ובהתאם לנסיבות המקרה, עורך הדין שלכם יוכל להציג טיעונים שישכנעו את הפרקליטות הצבאית להמיר את עבירת העריקה בעבירה קלה יותר ו/או להסכים להסדר טיעון מקל.

הסקירה מעלה הינה כללית ביותר ולא נכנסת לעומק של כל הסוגיות שעשויות לעלות במקרים אלו. בין היתר, מאחר שכמות הסוגיות היא כמעט אינסופית ופעמים רבות אין מקרה אחד דומה לשני. עורך דין צבאי הבקיא בתחום יודע כיצד לתת ללקוח שלו את הייעוץ הטוב ביותר בהתאם לנסיבות המיוחדות של המקרה שלו ויודע להציג את עניינו של הלקוח באופן המיטבי בפני הפרקליטות הצבאית או בית הדין הצבאי.

אז אם נסכם, אלו הטיפים שלנו אליכם:

 • תשתדלו לא לבצע עבירות היעדרות מהשירות (תפנו לעזרת מפקדים, ת"ש, בריאות הנפש, גורמי רווחה מחוץ לצבא וכל מי שרק אפשר).
 • אם נאלצתם בכל זאת להיעדר, תזכרו שכל יום במהלכו אתם נעדרים, מחמיר את מצבכם ואת העונש שיכול להיות מוטל עליכם בסופו של דבר. ככל שתיעדרו זמן רב יותר, גובר הסיכוי כי יוגש נגדכם כתב אישום שהרשעה בו נושאת רישום פלילי ולכן ככל שתקדימו להתייצב בתחנת משטרה צבאית, עולה הסיכוי שיקלו בענייכם.
 • לנסיבות ההיעדרות וגם לנסיבות האישיות שלכם ושל קרוביכם עשויה להיות השלכה כבדת משקל על העונש שיוטל עליכם ואפילו על ההחלטה אם יוגש נגדכם כתב אישום. לכן, הצטיידו בכל מסמך שיכול להעיד על הסיבות להיעדרות ועל הנסיבות האישיות.
 • הדברים שאתם מוסרים במשטרה צבאית נרשמים ומשמשים כראיות. אל תשכחו זאת ומומלץ כי תיוועצו בעו"ד לפני מסירת הדברים.
 • עורך דין צבאי טוב יכול לעשות הרבה בשבילכם בשלבי המעצר והתיק הפלילי. אל תהססו לפנות לעו"ד מוקדם ככל הניתן.

עורך דין צבאי עריקות – משרד רכבי, הראל ושות'

במשרד רכבי, הראל ושות' עומדים לרשותכם עורכי דין צבאיים מקצועיים לעריקות, המספקים מגוון שירותים משפטיים המיועדים לחיילים בשירות הסדיר, לחיילי מילואים, לאנשי הקבע ולמיועדים לשירות ביטחון (מלש"בים). שירותים אלו חולשים על כל תחומי המשפט הצבאי, לרבות, עבירות שעניינן היעדרות משירות שלא ברשות.

הידע והניסיון המקצועי אותו צברו עורך דין שלמה רכבי, עורכת דין אלה הראל וצוות המשרד בניהול תיקים בבתי הדין הצבאיים, מבוסס על ניסיון מצטבר של למעלה מ-30 שנה בתחומי המשפט הצבאי ושירותם בפרקליטות הצבאית במגוון תפקידים. לאורך כל שנות פעילותם בתחום המשפט הצבאי, טיפלו עורכת הדין אלה הראל ועורך הדין שלמה רכבי במגוון נרחב של תיקי היעדרות מן השירות שלא ברשות, החל מעבירות של עריקות משירות סדיר או מילואים, דרך עבירות עריקות מבקו"ם ועד לעבירות השתמטות ועריקה למשך שנים רבים.

בקיאותם של עורכי הדין שלמה רכבי ואלה הראל בתחומי המשפט הצבאי בשילוב הניסיון המקצועי העומד לרשותם בכל הנוגע לניהול תיקי היעדרות מן השירות שלא ברשות, מעמיד לרשותכם מגוון נרחב של שירותי ייעוץ וייצוג משפטי בכל סוגי העבירות שעניינן היעדרות מן השירות שלא ברשות.

בין השירותים המשפטיים במשרד רכבי, הראל ושות' בתחום זה:

 • שירותי ייעוץ משפטי ובחינת הראיות והנסיבות אשר הובילו לביצוע העבירה – שירות זה מיועד בין היתר לאיתור בעיות בראיות התביעה, אשר עשוי להביא לשחרור ממעצר ואף לביטול כתב האישום במקרים המתאימים.
 • שירותי ייצוג משפטי בפני רשויות הגיוס, המשטרה הצבאית, הפרקליטות הצבאית ובתי הדין הצבאיים.
 • שירותי ייצוג משפטי בפני בתי דין צבאיים לערעורים.
 • שירות ייעוץ וטיפול משפטי בכל הנוגע להליך מחיקת רישום פלילי המהווה חלק מעבירות ההיעדרות מן השירות שלא ברשות.
 • שירותי הסדרת מעמד של משתמט או עריק השוהה בחו"ל ו/או בן מהגרים.

ועוד מגוון נרחב של שירותים משפטיים בהתאם לאופי העבירה, נסיבות המקרה ותקופת ההיעדרות.

לייעוץ משפטי מורחב בנושא, פנו אלינו עוד היום!

כלי נגישות