פנסיה רפואית מצה"ל

פרישה רפואית (המכונה גם פרישה מחמת נכות) מצה"ל הינה פרישה של משרת קבע בהסדר הפנסיה התקציבית בלבד, אשר מחמת מצבו הרפואי לא יכול להמשיך בתפקידו ולא בתפקיד אחר ההולם את כישוריו ומגבלותיו הרפואיות.

על מנת לעמוד בתנאי הסף לפרישה מחמת נכות, צריך להתקיים קשר בין המצב הרפואי לבין סיבת הפרישה. 

יחד עם זאת, ייתכנו מקרים בהם ניתן להוכיח כי משרת הקבע התקשה לתפקד בגלל מצבו הרפואי ולכן שוחרר מצה"ל מחמת מצבו הרפואי, למרות שרשמית שוחרר מסיבה אחרת שאינה מזכה בקצבה.

פרט לכך, צריכות להתקיים דרישות סף נוספות ובהן מגבלה רפואית אשר בגינה הותאם למשרת הקבע פרופיל רפואי 21 וגם וותק של חמש שנות קבע או לחלופין, קיומה של נכות קבועה ממשרד הביטחון בשיעור 35% ומעלה.

היה ותנאים אלו מתקיימים, יכול הן משרת הקבע (בעצמו או באמצעות בא-כח) והן החיל בו הוא משרת, ליזום קיומה של וועדה מייעצת לעניין פרישה רפואית. 

אם הוועדה (המורכבת מרופאים וגורמי כח אדם) תמליץ על פרישתו של משרת הקבע מטעמים רפואיים, תעבור ההמלצה להחלטתו של ראש אכ"א, המוסמך להורות על הוצאתו של משרת הקבע לפרישה רפואית גם לפני הגעתו לגיל הפרישה המינימלי.

איך מופיעים בפני הוועדה המייעצת לפרישה רפואית?

מי שרוצה לפנות אל הוועדה המייעצת לפרישה מסיבות רפואיות, יכול לפנות לגורמי הסגל בחיל שלו או להגיש את הפנייה באמצעות עורך דין. ועדות אלו דנות במצבו הבריאותי של הפונה אליהן ובוחנות, בהתאם לכל המסמכים והאישורים שהוצגו להם, האם אכן ראוי לאשר לו פרישה מטעמים רפואיים משירותו הצבאי. משרת הקבע זכאי לייצוג של עורך דין בפני הוועדה.

משרת קבע המעוניין כי תתקבל בעניינו החלטה לפרישה רפואית, נדרש לאסוף חומר רפואי רב, המוכיח כי מצבו הבריאותי איננו מאפשר לו להישאר בשירות הצבאי ומצדיק פרישה מלאה מהצבא. כן עליו להוכיח כי אינו יכול לשרת בכל תפקיד מתאים אחר.

אם יוחלט לאשר את פרישתו של משרת הקבע מטעמים רפואיים, הוא יהיה זכאי לקצבת פרישה לכל ימי חיו. 

במקרים מסוימים, משרת הקבע יוכל להגדיל את הקצבה עמה פרש באמצעות הליך נפרד לקביעת נכות תפקודית.

חשוב להדגיש כי ההליכים המפורטים כאן אינם חלים על משרתי קבע בהסדר הפנסיה הצוברת, אשר לגביהם ניתן לכנס ועדה להתרת התחייבות מסיבה רפואית, שהינה הליך אחר.

איך ניתן להישאר בצה"ל למרות המגבלה הרפואית?

כפי שיש משרתי קבע שהמגבלה הרפואית שלהם לא מאפשרת להם להמשיך בשירות קבע, ישנם משרתי קבע שרוצים ומסוגלים להמשיך בתפקידם או בתפקיד אחר למרות המגבלה הרפואית ממנה הם סובלים. במקרים כאלו, על משרת הקבע לבסס באמצעות מסמכים, טיעונים וחוות דעת רפואיות מתאימות, כי הוא מסוגל להמשיך בשירות ולנסות ולשכנע את הוועדה המייעצת לפרישה רפואית, להמליץ על המשך שירותו בצה"ל.

מתי יש צורך בשירותיו של עורך דין?

משרת קבע העומד בפני הליכים לפרישה רפואית, בין אם הוא מעוניין לפרוש ובין אם לאו, צריך להבין כי הוא ניצב בפני הליך צבאי סדור המתנהל לפי כללי המשפט המינהלי ופקודות הצבא ואשר יכול להשליך באופן משמעותי ובלתי הפיך על עתידו ופרנסתו.

אי לכך, מומלץ להיעזר בשירותי עורך דין המתמחה בתחום הצבאי, כאשר ניצבים בפתחם של הליכים מעין אלו. 

אם משרת הקבע חולק על החלטתו של ראש אכ"א, הוא רשאי לערער עליה בפני ועדת ערר חיצונית ולהיות מיוצג במסגרת הליך זה ע"י עורך דין.

סובלים מבעיה רפואית המצדיקה פרישה מהצבא? מעוניינים להמשיך לשרת חרף בעיה רפואית מורכבת? זימנו אתכם לוועדה מייעצת לפרישה רפואית? מעוניינים לערער על החלטת ראש אכ"א שהתקבלה בנוגע לפרישתכם הרפואית? משרד עורך דין צבאי רכבי, הראל ושות' המתמחה בדיני צבא ובטחון, הוא הכתובת המתאימה עבורכם. למידע נוסף צרו עמנו קשר.

כלי נגישות