רשלנות רפואית בצבא – מהן זכויות החייל?

מתי כדאי לפנות לייעוץ אצל עורך דין צבאי רפואי

האם נפגעת מטיפול רפואי לא הולם ורשלני בשירות הצבאי שלך?
האם ידעת כי באפשרותך להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית בשירות הצבאי?

לחיילים בחובה שנפגעו בגופם או בנפשם כתוצאה מרשלנות רפואית במהלך שירותם הצבאי יש זכויות רבות שעליהם להכיר.

כדאי לדעת כי חיילי חובה שנפגעו עקב רשלנות רפואית בצבא יכולים להגיש תביעה נגד משרד הביטחון. את התביעה יש להגיש לקצין התגמולים שבאגף שיקום נכים, היחידה לתביעות וקביעת זכאות במשרד הביטחון. הגשת התביעה מחייבת לעבור הליך הכולל בדיקה מקצועית על ידי רופאים מומחים שתפקידם להעריך בראש ובראשונה, קיומה של רשלנות רפואית במסגרת הטיפול הרפואי שניתן לחייל תובע ובהמשך, את הנזק שנגרם לתובע עקב הרשלנות הרפואית בשירות הצבאי.

מאז התיקון לחוק הנכים שנכנס לתוקפו ב-27.4.2017, משרתי קבע יכולים להגיש תביעות מהסוג הזה למשרד הביטחון, במקרים חריגים בלבד. ביתר המקרים, פתוחה בפניהם הדרך להגיש תביעת רשלנות רפואית רגילה או תביעה לביטוח הלאומי בגין מחלת מקצוע, במקרים המתאימים.

זכויות מכוח חוק הנכים (תגמולים ושיקום)

חיילים רבים בשירות הצבאי מתלוננים על היחס שהם מקבלים מרופאים בצה"ל או אפילו גורמים רפואיים אחרים כגון בתי חולים או "ביקור רופא", אשר משנים את היחס כלפיהם לרעה, ברגע ששומעים כי מדובר בחיילים. בגלל ריבוי פניות הסרק לגורמי הרפואה ע"י חיילים המנסים לקבל הקלות או ימי מנוחה, גורמי הרפואה מפגינים יחס חשדני יותר כלפי אוכלוסייה זו. למרבה הצער, הדבר מביא לא פעם לזלזול בתלונות אמת, אם הן מגיעות מחייל, באופן אשר מביא לאבחון רפואי לקוי, עיכוב באבחון, "סחבת" ועוד.

חשוב לדעת כי אחריות משרד הביטחון במקרים של רשלנות רפואית, חלה גם אם הרשלנות הרפואית בוצעה כלפי החייל על ידי רופא בבית חולים או ב"ביקור רופא" ולא רק על ידי רופא צבאי.

לחיילים ישנן זכויות הנובעות מכוח חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959, והם יכולים להגיש תביעה נגד משרד הביטחון. תביעה ניתן להגיש החל משלושה חודשים לפני תאריך השחרור משירות חובה (גם אם ממשיכים ברצף לשירות קבע). ועד שלוש שנים מהשחרור. במקרים בהם ישנן ראיות ממועד הסמוך למועד הפגיעה המבססות את התביעה, ניתן להגיש תביעה גם לאחר תקופה המאוחרת משלוש שנים ממועד השחרור. בנוסף, ניתן להגיש תביעה לקצין התגמולים גם בתקופה של פטור זמני משירות ביטחון (פרופיל 24).

הזכאות להגשת תביעה בגין רשלנות רפואית בשירות הצבאי עומדת לכל חייל בשירות חובה או מילואים ובמקרים חריגים לחיילים בשירות קבע. עם זאת, חשוב לציין כי חובת ההוכחה מוטלת על כתפי החייל. הגשת התביעה, איסוף המסמכים הנדרשים והוכחת הטענה מחייבים התמודדות עם אתגרים לא פשוטים. לכן, מומלץ לכל חייל הסבור כי נפגע עקב רשלנות רפואית בשירות הצבאי לפנות לייעוץ ולליווי משפטי על ידי עורך דין צבאי רפואי המתמחה בנושא זה.

אילו מקרים נחשבים לרשלנות רפואית בשירות הצבאי?

חיילים רבים מרגישים כי גורמי הרפואה בצבא אינם מתייחסים במלוא הרצינות לתלונתם על פגיעה גופנית או נפשית. ידוע כי רופאים צבאיים רבים נוטים שלא להתייחס לתלונת החיילים מאחר והם סבורים כי אלה מנסים להתחמק מהשירות, לקבל גימלים וחופשות ארוכות או לקבל פטורים שונים.

חייל שלא קיבל טיפול הולם או שהבעיה ממנה הוא סובל לא אובחנה בזמן וכתוצאה מכך נגרמה לו נכות, זכאי להגיש תביעה נגד משרד הביטחון כדי לדרוש הכרה בנכות שנגרמה לו ופיצוי אשר גובהו משקף את אחוזי הנכות. באמצעות עו"ד צבאי מקצועי ומנוסה המציע ייצוג חיילים במקרים של רשלנות רפואית בשירות הצבאי ניתן להגיש תביעה ולקבל הכרה ופיצוי. עם זאת, יש להוכיח קשר סיבתי בין השירות הצבאי לטיפול הרפואי, כנדרש בחוק הנכים, ובמקרים של רשלנות רפואית יש להוכיח כי כתוצאה מטיפול לא מתאים או מאי אבחון המחלה בזמן נגרם לחייל נזק פיזי או נפשי. כמו כן, החייל צריך להוכיח קשר סיבתי בין הנזק שנגרם לו לאופן הטיפול שקיבל והפרת חובת הזהירות של הגורם המטפל, בין אם זה רופא צבאי או רופא במוסד רפואי אזרחי.

חשוב לדעת כי חיילים אינם יכולים להגיש תביעה אזרחית נגד מוסד רפואי שטיפל בהם, לכן זכותם להגיש תביעה לקצין התגמולים. בעזרת עורך דין צבאי ניתן לממש את הזכויות ולקבל הכרה ופיצוי כספי, אשר במקרים של נכות משמעותית עשוי להגיע למענק או קצבה חודשית לכל החיים. וכן, זכויות רבות נוספות הנובעות מההכרה כנכה צה"ל.

כלי נגישות