שחרור מהצבא

נפקדות ממילואים

נפקדות ממילואים הינה עבירת משמעת צבאית, אשר יכולה בנסיבות המתאימות להפוך גם לעבירה פלילית. העונשים על עבירה זו, חמורים. אשר על כן, מומלץ שנאשם בנפקדות ממילואים או בעריקות יפנה לעורך דין צבאי לקבלת ייצוג והגנה משפטית בעניינו על מנת לצמצם את השלכות הנפקדות כמה שאפשר. המשיכו לקרוא ומצאו את כל המידע הדרוש על נפקדות ממילואים.

מה נחשב לנפקדות ממילואים?

נפקדות, משירות סדיר או ממילואים, קורית כאשר חייל לא מתייצב לשירות במקום ובזמן שהורו עליו לעשות כן. כך לגבי חייל בשירות סדיר, וכך גם לגבי חייל בשירות מילואים. מי שזומן לשירות מילואים, בין אם בצו דחוף ובין אם בצו שנקבע מראש, ולא התייצב במועד ובמקום אליו זומן, ייחשב לנפקד. חשוב להדגיש כי אם החייל תיאם מראש עם קצינת המילואים ביחידה או עם מפקדיו את היעדרותו ונקבע לו מועד אחר להתייצבות למילואים, היעדרותו לא תיחשב כמובן לנפקדות. אולם כל עוד צו המילואים שנקבע לו הינו בתוקף, אי התייצבות ביום הקבוע בצו תיחשב לנפקדות.

בין נפקדות לעריקות

חשוב לחדד את ההבדל שבין נפקדות לבין עריקות. למעשה, עריקות הינה תולדה של נפקדות. השלבים הראשונים להיעדרותו של החייל, נקראים נפקדות. אולם משחצה החייל סף מסוים של ימי היעדרות, הרי שהיעדרותו לא תוגדר עוד כנפקדות אלא כעריקות.

עבור חייל בשירות סדיר, הרף שנקבע לנפקדות הוא היעדרות של 14 ימים. חייל שלא יתייצב 14 ימים לשירות, עודנו יוגדר כנפקד. לעומת זאת, החל מהיום ה-15 להיעדרותו הוא ייחשב לעריק.

הפקודה הצבאית מרחיבה את סד הזמנים עבור משרתי מילואים וקובעת כי משרת מילואים שלא יתייצב לשירות מילואים במשך למעלה מ-20 יום מיום בו קיבל את צו המילואים, ייחשב לעריק. כל עוד החייל יתייצב לשירות לפני שיחלפו 20 יום, הרי שהוא יוגדר כנפקד ולא כעריק.

השלכת ההגדרה כנפקד או כעריק

להגדרת חייל כנפקד או כעריק, השלכה קריטית. כל עוד החייל יצור קשר עם יחידתו ויתייצב לשירות לפני שעניינו מועבר למשטרה הצבאית, הצעדים שינקטו כנגדו יהיו צעדים משמעתיים בתוך היחידה בה הוא משרת. אכן, ניתן יהיה להטיל על המילואימניק הנפקד עונשים כבדים יחסית ובכללם עונשי מאסר בפועל בכלא צבאי, אך העונשים יהיו קצרים יחסית ולא יירשמו לחייל ברישום הפלילי שלו.

מנגד, מרגע שהחייל אשר נפקד משירות מילואים יחצה את סף 20 ימי הנפקדות ויוגדר כעריק, הטיפול בעניינו עובר למשטרה הצבאית, וייתכן שיוגש כנגדו כתב אישום, בהתאם למדיניות התביעה הצבאית.

אם נפקדתם משירות מילואים, מהרו להתייצב ביחידה לפני שיעברו 20 הימים. ככל שכבר עברו 20 יום מהיום בו היה עליכם להתייצב לשירות מילואים, צרו קשר עם עורך דין צבאי אשר ינחה אתכם כיצד עליכם לפעול כדי להפחית כמה שניתן את העונשים שיוטלו עליכם.

כתב אישום כנגד העריק

משך ההיעדרות, טיב הזימון למילואים, נסיבות והסיבות להיעדרות, ועוד נסיבות אחרות נשקלות על ידי הפרליטות בעת שהיא מחליטה האם להגיש כתב אישום בגין עריקות או להעביר את העניין לטיפול משמעתי. אם הוחלט להגיש כתב אישום, בית הדין הצבאי גם שוקל נסיבות אלה לעניין העונש שיוטל על העריק.

ייצוג על ידי עו"ד צבאי

ככל שנפתחו כנגדכם הליכים פליליים או משמעתיים על עבירות עריקות ונפקדות ממילואים, מומלץ לפנות אל עו"ד צבאי לצרכי ייעוץ וייצוג משפטי. כזכור, העונש על עבירות אלו יכול להגיע לתקופות מאסר בפועל ממושכות, בנוסף לעונשים המשמעתיים, הכספיים והרישום הפלילי על העבירה. בעזרת ייצוג משפטי, ניתן יהיה להפחית באופן משמעותי מאותם עונשים ולעיתים אף לבטל כליל את הרישום הפלילי.

פנו אלינו לקבלת ייעוץ וייצוג משפטי מהשורה הראשונה בתחום, תוך שמירה על דיסקרטיות מלאה. אנו נגן עליכם בהליכים המתנהלים בעניינכם ונסייע לכם לשמור על הזכויות שלכם.

כלי נגישות